Om/About

Jag är utbildad i Textil Konst på Högskolan för Design och Konsthantverk samt på Ljuddesign/Ljudkonst - Musikhögskolan i Göteborg.

 

Jag jobbar med frågor och svar som uppstår i mitt eget huvud.

I mitt arbete utgår jag från allt som händer i och omkring mig. Jag reflekterar omvärlden och inutivärlden i min egen spegel.

En undersökande process som är oändlig och alla arbeten går i och ur varandra och jag kan börja aom och fortsätta i olika variationer. Ungefär som en stickning eller en väv. Att repa upp och börja om och hitta nya mönster.

Så allt jag gör- även om materialen kan vara så olika som textil, foto, text och ljud- bildar tillsammans något som kan liknas vid ett lapptäcke.

 

Själva berättandet är ändå det viktigaste för mig. Jag skriver böcker uten ord.

 

 

My education is in Textile Art at HDK, Göteborg Sweden and in Sound Design/ Sound art

 

I reflect the outside world and the inside world in my own mirror.

An investigative process that is infinite and all work goes in and out of each other. Much like a knitting or a fabric. To unravel and start over and find new patterns.

So everything I do - even if materials can be as diverse as textiles, photography, text and sound- together form something that resembles a patchwork quilt.

 

The narrative is still the most important thing for me. I write books output words.

Virkning/Crochet ca 200 x 200 cm 2012

© Karin Jonsson 2014