Pågående projekt/Work in progress

Ett sedan länge pågående projekt som utgår från naturen med snö och is i olika former och om vad som finns där under och i de sprickor som uppstår.

 

 

I projektet använder jag mig av olika textila material och tekniker samt film och ljud.

 

 

 

A long-running project based on the nature of snow and ice in various forms and on what's there under and in the cracks that occur.

 

 

In this project, I use different textile materials and techniques as well as film and sound.

 

 

 

© Karin Jonsson/BUS